เพาะเมล็ด

Posted on: กรกฎาคม 1, 2015, by :

น้ำ                             ต้องการน้ำในปริมาณที่พอเหมาะ

ดิน                            เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำดี

ปุ๋ย                            ควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก

การขยายพันธ์          โดยการแยกหน่อ เพาะเมล็ด

การป้องกันกำจัด

ควรใช้ยาดูดซึมพวกไซกอน อัตรา 20 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร ราดรดให้ทั่วบริเวณต้นจะกำจัดเพลี้ยได้ดี

ดอกรักเร่

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

รักเร่เป็นไม้พุ่ม รากมีลักษณะคล้ายหัว ลำต้นแตกกิ่งก้านสาขามากมาย ดอกเป็น