ดอกไม้งานศพ งานไว้อาลัย

พวงหรีดสกลนคร (13)

พวงหรีดสกลนคร (12)

พวงหรีดสกลนคร (11)

พวงหรีดสกลนคร (10)

พวงหรีดสกลนคร (9)