พืช

Posted on: สิงหาคม 23, 2015, by :
  1. แร่ธาตุ แร่ธาตุเปรียบเสมือนอาหารดิบที่ยังไม่ได้ปรุงให้ใช้แระโยชน์ได้ พืชได้แร่ธาตุส่วนใหญ่จากดิน ในลักษณะของสารละลายที่ปนขึ้นไปกับนี้ แต่ธาตุ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชมีหลายชนิด แต่ที่มีความสำคัญมากมี 3 ชนิด คือธาตุ ไนโตรเจน ธาตุโพแทสเซียม และธาตุฟอสฟอรัส ถ้าพืชขาดแร่ธาตุอาหารดังกล่าวมาแล้วถ้าแม้จะมีน้ำ อากาศ แสงแดดอย่าง เพียงพอ พืชก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้และอาจตายได้ไปในที่สุด

นอกเหนือจากปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิตของพืชที่สำคัญทั้ง 4 อย่าง คือ น้ำ อากาศ แสงแดด และแร่ธาตุ ยังมีปัจจัยอื่น ที่ช่วยให้พืชมีการเจริญเติบโตได้ดี เช่น อุณหภูมิที่พอเหมาะกับพืชแต่ละชนิดแต่ละพันธุ์ หากเรานำพืชในเขตหนาวไปปลูกในเขตร้อน การเจริญเติบโตก็จะไม่มี สภาพของดินที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว ดินทราย ก็มีผลโดยตรงต่อ การเจริญของพืช

10 ร้านดอกไม้สกลนครที่อันตรายที่สุดในโลก มีดอกอะไรบ้างนั้น มาดูกัน….

อันดับ 10 Narcissus