ร้านดอกไม้สกลนคร

Posted on: สิงหาคม 30, 2015, by :

ดอกราชพฤกษ์

ดอกราชพฤกษ์ ร้านดอกไม้สกลนครประจำชาติของไทย

ร้านดอกไม้สกลนครประจำชาติของไทยคือดอกราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูน (ภาษาอีสาน) และ ดอกลมแล้ง (ภาษาเหนือ) โดยที่ดอกราชพฤกษ์นั้นมีลักษณะดอกเป็นช่อหรือเป็นพวง มีสีเหลืองสดใสสวยงาม ดอกราชพฤกษ์ของไทยบานเหลืองสะพรั่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมของทุกปี โดยเราสามารถพบเห็นได้ทั่วไป ทั้งตามแนวถนนหลวง ตามสวนสาธารณะ ตามวัดวาอาราม อีกทั้งเราจะพบว่าคนไทยนิยมนำดอกราชพฤกษ์มาประดับพระเจดีย์ทรายที่นิยมก่อกันในช่วงวันสงกรานต์อีกด้วย

  1. ร้านดอกไม้สกลนครประจำชาติกัมพูชา – ดอกลำดวน (Rumdul)

ดอกลำดวน

ดอกลำดวน ร้านดอกไม้สกลนครประจำชาติกัมพูชา