ลาว

Posted on: สิงหาคม 30, 2015, by :

ร้านดอกไม้สกลนครประจำชาติของกัมพูชาคือดอกลำดวน โดยที่ดอกลำดวนเป็นร้านดอกไม้สกลนครสีขาวปนเหลืองนวล (เหลืองนวลอ่อนๆ) มีกลีบดอกหนาและค่อนข้างแข็ง มีกลิ่นหอมเย็นชื่นใจ โดยจะส่งกลิ่นแรงในช่วงเวลากลางคืน ชาวกัมพูชาถือว่าดอกลำดวนเป็นร้านดอกไม้สกลนครมงคล นิยมปลูกกันทั่วประเทศ เป็นร้านดอกไม้สกลนครประจำชาติอาเซียนที่มีลักษณะแปลกตา แต่มีเอกลักษณ์และสวยงามมาก

  1. ร้านดอกไม้สกลนครประจำชาติลาว – ดอกจำปาลาว (Dok Champa) หรือ ดอกลีลาวดี

ดอกลีลาวดี

ดอกลีลาวดี หรือ ดอกจำปาลาว ร้านดอกไม้สกลนครประจำชาติลาว

ร้านดอกไม้สกลนครประจำชาติอาเซียนอีกประเทศหนึ่งคือดอกลีลาวดีของประเทศลาว ดอกลีลาวดีมีชื่อในภาษาลาวว่าดอกจำปาลาว หรือที่คนไทยโบราณนิยมเรียกว่าดอกลั่นทม ซึ่งมาเปลี่ยนชื่อเป็นดอกลีลาวดีในภายหลัง (นัยว่าเพื่อความเป็นสิริมงคล) ดอกลีลาวดีนั้นเป็นร้านดอกไม้สกลนครที่มีหลากหลายสีสัน ทั้งสีขาว สีส้ม สีแดง สีชมพู และสีเหลืองเป็นต้น คนลาวถือว่าดอกลีลาวดีซึ่งเป็นร้านดอกไม้