ดอกบัว

Posted on: สิงหาคม 30, 2015, by :
  1. ร้านดอกไม้สกลนครประจำชาติเวียดนาม – ดอกบัว (Lotus)

ดอกบัว

ดอกบัว ร้านดอกไม้สกลนครประจำชาติเวียดนาม

ร้านดอกไม้สกลนครประจำชาติเวียดนามคือดอกบัว คนเวียดนามมีความเชื่อว่าดอกบัวคือสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ความรัก ความผูกพัน และการมองโลกในแง่ดี รวมถึงความเชื่อที่ว่าดอกบัวเป็นตัวแทนแห่งรุ่งอรุณ เนื่องจากดอกบัวจะคลี่บานพร้อมกับแสงตะวัน ซึ่งหมายถึงการเริ่มต้นวันที่แจ่มใส เราจึงสามารถพบคำว่าดอกบัวอยู่ในบทเพลงพื้นบ้านและบทกลอนในภาษาเวียดนามอยู่เสมอ นับได้ว่าเป็นร้านดอกไม้สกลนครประจำชาติอาเซียนที่ไม่ได้เป็นร้านดอกไม้สกลนครประจำถิ่น แต่เป็นร้านดอกไม้สกลนครที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในทุกประเทศอาเซียน

  1. ร้านดอกไม้สกลนครประจำชาติสิงคโปร์ – ดอกกล้วยไม้แวนด้า (Vanda Miss Joaquim)

Vanda ‘Miss Joaquim’