ร้านดอกไม้-สกลนคร

Posted on: กรกฎาคม 1, 2015, by :

ชื่อสามัญ Bird of paradise

ชื่อวิทยาศาสตร์ Strelitzia reginae

ตระกูล MUSACEAE

ถิ่นกำเนิด อัฟริกาใต้

ลักษณะทั่วไป

ปักษาสวรรค์เป็นพืชที่มีความสวยงามมาก โดยเฉพาะดอกของมันดูแล้วคล้ายกับนกที่กำลังบินอยู่บนท้องฟ้าปักษาสวรรค์นี้เราจะปลูกไว้เพื่อชมดอกของมันโดยเฉพาะ ใบมีสีเขียวเข้ม ลักษณะรูปใข่ แต่ตอนปลายใบจะเรียวแหลมคล้ายกับหอก ใบยาวประมาณ 12-16 นิ้ว ตั้งอยู่บนก้านใบที่แข็งแรงยาวประมาณ 17-18 นิ้ว ปักษาสวรรค์จะเริ่มให้ดอกเมื่ออายุประมาณ 6 ปี นิยมปลูกเป็นกลุ่มตามสนามเพื่อให้ออกดอก ก่อให้เกิดความสดชื่นแก่ผู้พบเห็น

การดูแลรักษา

แสง                          ต้องการแสงมากตลอดทั้งวัน